Deze website is een initiatief van Internet New Business Concepts BV (INBC). Voor vragen of samenwerkingsmogelijkheden kunt u een mail sturen naar info @ inbc.nl of bellen naar: 06-24571309. KvK Utrecht: 301.606.18 BTW: NL808860914B01

Wij werken samen met affiliate marketing bedrijf Tradetracker.com. Dit bedrijf heeft afspraken gemaakt met de webshops die vermeld staan op onze website. Wij fungeren slechts als “uithangbord”.

 

 

Ondanks het feit dat deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie en of sjablonen op deze site.

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.